– közösségi vezetők a helyi közéletben –

– közösségi vezetők a helyi közéletben –

– közösségi vezetők a helyi közéletben –

A programról

A Női Együttható egy a helyi közösség életében mértékadó nőknek szóló tréning és mentorprogram, mely megerősíti és inspirálja a résztvevőket közösségszervező szerepük betöltésében.

A program helyi ügyek mentén jön létre; a résztvevők egy helyi Változást Célzó Projekten dolgoznak, ami egy olyan kérdést érint, amely kezelése fokozott társadalmi részvételt kíván és a helyi közösséget szolgálja. A szakemberek által tartott tréningek naprakész tudást és eszközöket, a mentoráció pedig folyamatos támogatást biztosít a résztvevők által képviselt ügyek megvalósításához.

Célunk, hogy a hasonló közügyekben cselekvő nők első kisvárosi szintű hálózata a program végeztével is támogató közösség maradjon. A résztvevőket pályázati úton választjuk ki, számukra a képzésen való részvétel térítésmentes.

női vezető

helyi ügy

város

óra képzés és mentoráció

hónapos program

közösség

Kiknek szól?

A program olyan, a település életében vezető szerepet betöltő nőknek szól, akik aktív formálói a helyi közéletnek. Olyan résztvevőket keresünk, akik elkötelezettek a helyi ügyek iránt, és szeretnének saját készségeik, tudásuk és eszközrendszerük fejlesztésével hozzájárulni a lakóhelyük fejlődéséhez.

Összesen 30 résztvevőt választunk ki legfeljebb 10 000 fő lakosú településekről. A program a sikeres pályázók számára fedezi az 52 órás tréninget és mentorációt, valamint a tréningnapokon való részvétel költségeit (utazás, szállás, étkezés).

A jelentkezés feltételei:

hogy a résztvevők 10 000 fő alatti városokban vagy településeken rendelkezzenek állandó lakcímmel vagy telephellyel, azaz életvitelszerűen ott éljenek, dolgozzanak;

a program nyitva áll minden korosztály számára;

különösen a közösségi vezetők (pl.: civil szervezetek vezetői, vállalkozások vezetői, véleményformálók, helyi döntéshozók) részvételére számítunk;

párttagsággal rendelkezők, vagy pártok által támogatott személyek, szervezeti tagok nem jelentkezhetnek, mert a program pártfüggetlen;

egy helyi Változást Célzó Projekt, mely egy olyan helyi ügy vagy helyben felmerült feladat megoldását célozza, amely iránt a résztvevő elkötelezett, és amelyben fontos a társadalmi részvétel (már meglévő vagy most induló tevékenység is lehet);

elköteleződés a programban való részvétel iránt: részvétel a 2×2 napos személyes tréningeken és az 1 napos záróeseményen (február 10-11., május 12-13., június 24.) és a projektek megvalósítását segítő 8×1,5 órás mentorációs alkalmakon, valamint a program ideje alatt heti min. 4-8 óra fordítása a projektre).

Ismerj meg egy pár példát a Változást Célzó Projektre!

Évekkel ezelőtt egy ösztöndíjprogramon találkoztunk, és most sikerrel pályáztunk az Alumni Engagement Innovation Fund kiírásán, hogy ezt a programot a közügyek iránt érdeklődőknek elindíthassuk.

Együtt 35 éves vezetői tapasztalatunk van a fenntartható településfejlesztés terén, meghívott előadók és trénerek bevonásával olyan képzési programot állítunk össze, mely épít a csoportban résztvevők tapasztalataira, és az együttműködés és közös fejlődés élményét nyújtja. Szeretnénk összekötni a helyi közügyekben aktívan cselekvő nőket, hogy egymást segítve teljes mértékben használhassák a pozíciójuk lehetőségeit.

Tétényi Éva

Okleveles építészmérnök, vezető tervező, településtervező, területrendező, műemléki szakértő

Vezető tervezői szakmai gyakorlatom több mint 25 éves. Az építészmérnöki diploma mellé műemlékvédelmi szakmérnöki diplomát szereztem, és a főépítészi vizsgával egyenértékű városépítő-városgazdasági szakmérnöki képesítéssel rendelkezem. Két éve diplomáztam a PPKE-JÁK közbeszerzési szakjogász szakán, tanítottam a ZSKF Településmenedzser képzésén, valamint az NKE Közigazgatási szakvizsgáit is letettem, ahol nemrég fejeztük be “A társadalmi felelősségvállalás a közszférában” című kutatást.

Jelenleg településtervezőként dolgozom és megbízott főépítészként több településen a településkép alakításában veszek részt, valamint közösségi tervezéssel új típusú települési terveket készítünk. Hét évig a közigazgatásban vezető köztisztviselőként dolgoztam mint Győr-Moson-Sopron megye főépítésze; előtte Budapest-Terézváros főépítészeként az Andrássy úti UNESCO világörökségi felterjesztést koordináltam.

Miért kezdeményezted a Női Együttható projektet?

Fontosnak tartom, hogy a helyi közösségekben hangot kapjanak azok a szereplők, akik a mindennapi problémák megoldásában vennének részt. Vannak olyan ügyek, amik csak akkor lehetnek sikeresek, ha van olyan személy, aki azt a szívügyének tekinti és a kezdeményezés élére áll. A legtöbb esetben ők azok, akik nélkül nem jöhet létre a változás.

Szerinted miért érdemes részt venni a programban?

A Női EgyüttHató (NEH) program az együttműködésre, egymás támogatására épít és olyan személyes kompetenciákat fejleszt, amelyek jobbá teszik a közösségszervezésben, érdekérvényesítésben vállalt szereplést.

Mit vársz ettől a programtól?

Reményeim szerint ez az első lépés affelé, hogy a magyar közéletben több helyi civil szereplő nő kapjon hangot és vállalja fel azokat az ügyeket, amelyek által szebb és jobb lesz az életünk, ezzel példát mutatva másoknak is.

Huszár Daniella

Közgazdász, projektmenedzser kulturális és fenntartható városfejlesztési területen

Tíz éves gyakorlatom van kulturális és olyan városfejlesztési projektek megvalósításában, mely a helyi közösségek részvételére épít.

Dolgoztam startup cégnél, önkormányzatnál, de leginkább a nonprofit területen érzem magam otthon. A Krétakör Színház, a Budapesti Építészeti Filmnapok program-koordinátoraként, majd a Kortárs Építészeti Központ (KÉK) fejlesztési vezetőjeként szereztem tapasztalatot a nonprofit menedzsment különböző területein (üzletfejlesztés, támogatásszervezés, nemzetközi pályázatírás).

Jelenleg az építési szektor fenntarthatóságával foglalkozó egyesületnél vagyok szakmai koordinátor. Diplomáimat a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi kapcsolatok, valamint az angliai Warwicki Egyetem kulturális politika és menedzsment szakán szereztem.

Miért kezdeményezted a Női Együttható programot?

Válság-helyzetben és -hangulatban is meg lehet hallani a helyben-cselekvés inspiráló történeteit, melyek sokszor olyan bátor emberektől indulnak, akik körülményektől némiképp függetlenül is mernek jobbítani maguk és mások helyzetén. Szeretném hinni, hogy több ilyen történet van, ezeket felkutatni, megismerni, kíváncsi vagyok, mit tanulhatunk egymástól.

Szerinted miért érdemes részt venni a programban?

Nagy erőforrás rejlik az egymástól való tanulás, a tematikus támogató közösségek erejében. Olyan programot állítunk össze, ami a kölcsönösségre épül, és reményeim szerint minden résztvevő számára lehetőséget ad az egyéni és közösségben való növekedésre.

Mit vársz ettől a programtól?

Remélem, hogy a találkozókon jó ”erőtér” jön létre a közös munkához, hogy hosszú távon is ki tud alakulni egy egymást támogató hálózat, végső soron meg, hogy egyre több nő bízik magában a helyi közügyekben való aktív szerepvállaláshoz.

Ütemezés

Timeline

November 15

Jelentkezési határidő

November 15 – január 15. között folyamatosan

January 23

Kiválasztás

Január 23.

February 10

Kick-off találkozó és tréning

Február 10-11.

February 13

Online mentoráció

Február 13 – május 12.

May 12

2 napos tréning

Május 12 – 13.

May 15

Online mentoráció

Május 15 – június 23.

June 23

Záróesemény

Június 23.

Jelentkezés

Jelentkezni a linken található adatlap kitöltésével lehet, mely alapadatokra, motivációra és a Változást Célzó Projektre kérdez rá. Utóbbi a kiválasztásban döntő jelentőségű, ezért kérünk, alaposan gondold végig. A kitöltés 20 percet vesz igénybe (opcionálisan egy rövid bemutatkozó videó feltöltésével tudod segíteni a kiválasztás menetét).

A jelentkezési időszak november 15 – január 15. között zajlik. A jelentkezéseket folyamatosan értékeljük, a helyeket a jelentkezés sorrendjében töltjük fel, ezért érdemes minél korábban jelentkezni.

}

A jelentkezés végső határideje: január 15. éjfél.

Esetleges kérdéseidre a GYIK menüpontban találsz választ.

Kiválasztás

A jelentkezési időszak november 15 – január 15. között zajlik. A jelentkezéseket folyamatosan értékeljük, a helyeket a jelentkezés sorrendjében töltjük fel, ezért érdemes minél korábban jelentkezni.

A pályázat feltételeinek megfelelő jelentkezők kiválasztásánál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

  • motiváció, elkötelezettség
  • a képviselt település közösségi életében betöltött szerep
  • a Változást Célzó Projekt jellege, potenciális pozitív társadalmi, környezeti hatása
  • a Változást Célzó Projekt megvalósításában milyen hangsúlyt kapnak a társadalmi részvétel szempontjai

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a Változást Célzó Projekt?

A vezetői készségek erősítése és a társadalmi részvétellel kapcsolatos ismeretek bővítése mellett, a résztvevők egy helyi Változást Célzó Projekten dolgoznak, amely a jelentkezés feltétele. A projekt egy olyan helyi ügy vagy helyben felmerült feladat megoldását célozza, amelyben fontos a társadalmi részvétel, illetve annak a kiterjesztése. Ez lehet már elindított, működő projekt, de ötletszintű ügy is, a lényeg, hogy potenciálisan pozitív helyi társadalmi vagy környezeti hatása legyen.

Milyen példákat tudtok hozni a Változást Célzó Projektre?

A saját projektnek nincsen tartalmi megkötése. A projekt kidolgpzása a tréning során tanult elméletek gyakorlatba ültetésére ad lehetőséget, így az előkészítési és magvalósítási folyamaton ugyanannyi a hangsúly, mint a végeredményen. A projekt kivitelezését anyagilag nem tudjuk támogatni, de minden egyéb módon igen. A projekt “nagysága” az egyéni lehetőségektől, eszközöktől függ, ami lehet egy helyi női kör indításától kezdve egy speciális játszótér felépítéséig, vagy egy helyi építészeti, természeti érték megőrzéséig bármi. Íme pár ötlet a lehetséges témákra, de egyéb, a közösség szempontjából hasznos ötletetekre is nyitottak vagyunk:

Esélyegyenlőség, társadalmi részvétel: Hogyan lehet növelni a nők vagy egyéb csoportok részvételét a helyi (döntéshozatali) folyamatokban? Ide tartozhat akár egy részvételi költségvetési projekt kezdeményezése vagy egy közösségi finanszírozási projekt elindítása.

Közösségépítés: Egy-egy helyi társadalmi probléma/ügy közösségi erővel való felkarolása; például generációk összehozása egy nagymama-unoka kert megvalósításában; adománygyűjtés összehangolása a rászoruló családoknak, időseknek, egyedülállóknak; vállalkozói társadalmi felelősségvállalás (CSR) becsatornázása a helyi művészet támogatására, kismamáknak számára napközis foglalkoztató működtetése.

Településfejlesztés a helyi problémák kezelésében: például járdaépítés kezdeményezése; játszótér, park létrehozásának elindítása; női szempontú lakókörnyezet kialakításának (közvilágítás, átlátható gyalogos zónák, pihenőhelyek, babakocsik számára jól használható járdák) elérése már a tervezési fázisban; közösségi tervezés bevezetése a településtervek készítésekor.

Természet- és környezetvédelem: helyi természetvédelmi értékek felkutatása, dokumentálása; szemétszedési akció megszervezése; körforgásos szemlélet elterjesztése (pl.: könyvcsere, hulladékmentes háztartásvezetés, takarékos vízhasználat, ruhacsere akciók), közösségi kertek létrehozása, köztéri apró zöldfelületek rendben tartása, fák örökbefogadása.

Épített örökség védelme, a helyi identitás erősítése érdekében az értékes épített örökségek felkutatása, a helyi védelem alá helyezés kezdeményezése; helytörténeti oktatás bevezetése a helyi óvodákban, iskolákban; helytörténeti tankönyv szerkesztése; olyan programok szervezése, melyek a helyi identitást erősítik (pl.: városnapok szervezése, helytörténeti séták indítása, pályázatok kiírása, kiállítás, önálló helytörténeti gyűjtemény létesítése).

Több ötletem, kezdeményezésem van Változást Célzó Projektre. Hány projekttel jelentkezhetek?

Alapvetően egy projektet várunk, de ha nagyon nem tudsz dönteni, akkor maximum két projektet adj le, a jelentkezési lap megfelelő helyén.

Mi lesz a tréningnapok programja?

A tréningnapok végleges programját a kiválasztott résztvevők profilja és projektje alapján véglegesítjük. A résztvevők minden alkalmon választhatnak négy párhuzamosan futó meghívott szakemberek által tartott készségfejlesztő tréning közül (például asszertív kommunikáció, kríziskommunikáció, médiatréning, prezentációs tréning). Emellett előadásokon és workshopokon tanulhatnak a téma kiemelkedő magyarországi szakértőitől a közösség-alapú településfejlesztés és a társadalmi részvétel aktuális módszereiről. A tréningeket a program legelején, a közepén és a végén tartjuk. A találkozókon Változást Célzó Projekteken is dolgozunk. A tréningek közti időszakban az egyéni online mentorációs alkalmakon követjük nyomon a projektek fejlesztését.

Hol lesznek a tréningek?

A tréningekeket olyan magyarország városban szervezzük majd, amely minden résztvevő lakóhelyétől arányos távolságban van, így könnyen megközelíthető. Az egyik tréninget Budapesten szervezzük.

Mennyi időt vesz igénybe a program?

A program során három találkozót szervezünk, mely személyes részvételt kíván. Egy 2-2 napos tréninget a program elején és közepén, illetve egy 1 napos záróeseményt pénteki és szombati napokon (február 10-11., május 12-13., június 24.).
A személyes találkozók közt, a projektek megvalósítását segítendő 4-4 alkalmas 1,5 órás online mentorációt szervezünk, melyen való részvétel a program feltétele.
A Változást Célzó Projektre ezen felül heti min. 4-8 órát érdemes és elvárt fordítani.

Angoltudás szükséges-e a programban való részvételre?

A program magyar nyelven, illetve külföldi előadó esetén magyar fordítással zajlik, így nem szükséges angoltudás a részvételhez.

Nincsen számítógépem, laptopom vagy tabletem, vagy nincs internet elérhetőségem, így is jelentkezhetek a programba?

Amennyiben ez lenne a gátja a programban való részvételnek, kérlek írj nekünk, és megnézzük, meg tudjuk-e oldani.

Nem pont 10 000 fő alatti településen élek. Részt vehetek a programban?

A célcsoportunk a kisvárosok, települések lakói és dolgozói. A kiírásban legfeljebb 10 000 fős településeknél húztuk meg a határt, de ha más, akár nagyobb lélekszámú településről szeretnél bekapcsolódni, és van releváns Változást Célzó Projekted, pályázz nyugodtan, és megtaláljuk a megoldást!

10 000 fő alatti településen folytatom a tevékenységem, de nem ott élek (vagy nem ott van a cégem telephelye), részt vehetek a programban?

A programban a célvárosokban, településeken lakóhellyel vagy telephellyel rendelkező résztvevők vehetnek részt.

Pénzbe kerül a programban való részvétel?

A programon való részvétel a sikeres pályázók számára térítésmentes, és fedezi a 40 órás tréninget és a 12 órás egyéni mentorációt, és az 2×2, valamint 1×1 napos tréningeken való részvétel költségeit (utazás, szállás, étkezés költségeit). A program nem téríti a Változást Célzó Projekt költségeit.

Kapcsolat

Kérdés esetén, kérlek írj az info@noiegyutthato.hu email címre.

Támogatók: Amerikai Külügyminisztérium Alumni Engagement Innovation Fund, budapesti Amerikai Nagykövetség