Tematika

A képzési program hármas felépítése

tréning

mentorálás

hálózatépítés

A kiválasztott 30 résztvevő két 15 fős csoportot alkot, akik együtt tanulnak és vesznek részt a tréningeken és a mentoráción. A zárórendezvényen mindenki bemutatja a saját kidolgozott projektjét. Minden segítséget megadunk, hogy a képzés során egymást segítő tagokból közösség jöhessen létre, így egymás tapasztalatai, megosztott tudása révén minden résztvevő gazdagíthatja tudását.

Az 52 órás programot 3 modul köré szervezzük

Projektmenedzsment a közösség szolgálatában

Átgondolt tervezéssel, újszerű problémamegoldó módszerekkel és partnerségekkel szűkös anyagi források mellett is lehetséges a helyi elképzelések megvalósítása. Ebben a modulban gyakorlatias keretek között foglalkozunk a projektvezetés modern módszereivel.

Hogyan tekinthetünk a közösség érdekében végzett munkára mint szolgáltatásra? Hogyan mérhetőek fel és elégíthetőek ki a szolgált közösség valódi szükségletei/igényei? Milyen lesz tevékenységünk tényleges társadalmi/környezeti hatása? Mitől lesz fenntartható egy ötlet, hogyan tud életben maradni egy jó kezdeményezés hosszú távon?

Ha ezek a kérdések benned is felmerültek, ez a modul választ ad rájuk, és mindezt a saját projekted fejlesztése közben tanulhatod meg.

Társadalmi részvétel, közösségépítés

A helyi közösségért végzett munka annál eredményesebb, minél többen vesznek benne részt.

Hogyan deríthetem ki, mit gondolnak a közösség tagjai lakóhelyük jövőjéről? Hogyan lehet segíteni a helyi lakosság összefogását, együttműködését, aktivitását? Hogyan szervezhető meg, hogy az ott élők hangja hallhatóvá váljon? Honnan fogom tudni, hogy az ötletem/projektem mások számára is vonzó-e?

Ebben a modulban gyakorlatorientált módszerekkel és jó gyakorlatok bemutatásával tanulunk a helyi közösségfejlesztés és a településfejlesztés összefüggéseiről, aktuális módszereiről. Szó lesz önkéntes munkaszervezésről, intézményekkel, döntéshozókkal való kommunikációról, esélyegyenlőségi elvekről, a közösségi média és egyéb digitális eszközök (pl. térképek) használatáról, partneri kapcsolataink bővítésének hatékony eszközeiről.

Készségfejlesztő tréningek

Ahhoz, hogy egy ötlet kivitelezhető és sikeres legyen, a közösséget valakinek meg kell szerveznie, a projektet pedig valakinek vezetnie kell.

Hogy ebben jó, jobb és még jobb lehess segítünk a vezetői képességeid feltárásában és megerősítésében, az egyes női szerepekben rejlő lehetőségek megismerésében és tudatosításában. A cél a sikeres, hatékony, eredményes, mások igényeit figyelembe vevő női vezetői éned kibontása. A foglalkozások során a személyes vezetői és kommunikációs készségek fejlesztése a cél. Szó lesz támogató kommunikációról (asszertív kommunikáció), de gyakorlati készségeid is bővítheted ebben a modulban (beszédtechnika, prezentációs készségek fejlesztése, médiatréning).

Trénereink, előadóink

Az előadók, trénerek listája folyamatosan frissül.

Dr. Molnár Katalin

Egyetemi docens, kommunikációs tréner, moderátor, a rendészeti kommunikáció és etika elismert magyarországi szakértője. Tizenöt éve dolgozik a rendészeti vezetőképzésben, és tíz éve a közigazgatási továbbképzésekben. Érdeklődési köre: önreflexió és önismeret; kommunikációs és szociális kompetenciák fejlesztése; integritás, szervezetfejlesztés, szervezeten belüli kommunikáció; a szervezetek egymással és a civilekkel való együttműködése; vezetés és motiválás; közösségépítés. 2014 óta a Police Café módszertan fejlesztője, képzője és immár több mint 100 rendezvény moderátora. Szakmai portfóliója a nyelvilektoralas.hu, illetve a policecafe.hu oldalakon naprakészen nyomon követhető.

Dr. Szabó Tamás

A Budapesti Corvinus Egyetemen doktorált politikatudományból. Korábban dolgozott minisztériumokban, központi közigazgatási intézményeknél. Közel két évtizedes felsőoktatási gyakorlattal rendelkezik. Jelenleg a budapesti Milton Friedman Egyetem docense. 2017-2019. között vezető szakértőként működött közre a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodájának (BM-ÖKI) keretében megvalósult az önkormányzatok közötti koordinációt vizsgáló országos kutatásban. Részt vett különböző egyéb közigazgatásfejlesztési kutatásokban, szakmai projektekben. 2019 óta a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Irányító Bizottságának (LÖGY IB) tagja. Kutatási területe a helyi önkormányzati közpolitikák, közkapcsolatok, humán igazgatás és helyi közmenedzsment. 2013 óta kurátora, 2018 óta kuratóriumi elnöke a Homo Oecologicus Alapítványnak.

Tornyánszki Éva

Design menedzser, service designer, tréner és mentor, jelenleg a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Jövő Egyeteme projektjét irányítja, amely az intézmény új, teljes oktatási portfóliójának újratervezését tűzte ki célul. 2006-ben végzett geoinformatikus, környezetkutatóként, de eredeti szakmáját csak 4 évig űzte, utána a kreatív ipar felé fordult. 2012-ben a MOME designmenedzsment szakát fejezte be és az egyetemi évei alatt társaival megalapította az első budapesti design management stúdiót, a Kultúrgorillát. A kreatív problémamegoldás, üzleti gondolkodás és kooperatív tervezés a vérében van. Kísérletező kedve miatt a design számos területén kipróbálta már magát – a Velencei Építészeti Biennálé magyar pavilonjának társkurátoraként, szociálisan érzékeny projektek mentoraként és szolgáltatások tervezőjeként is működött már. Meggyőződése, hogy a design eszközével szerethetőbbé és gazdaságilag fenntarthatóbbá tehető bármely termék vagy szolgáltatás.

Szerencsés Rita

Több mint tíz éve vezetek tréningeket a peer-to-peer tanulás, a városi közösségi tervezés, valamint a szervezetfejlesztés jegyében. Fókuszomat design menedzserként és hatáskutatóként a designgondolkodás felé irányítottam, főként a szociális design területén. Úgy gondolom, hogy a design alapjául szolgáló out-of-the-box attitűd, saját magunk kreatív kihívások elé állítása nem diszciplína specifikus, hanem minden szakterület számára hasznos, a fejlődést és az innovációt támogató, transzszektoriális módszer. 

Szigeti Ferenc

Végzettségem szerint terület- és településfejlesztő geográfus és kulturális menedzser vagyok, de emellett humánökológusként aposztrofálom magamat leginkább, mert az ökológiai gondolkodás egész életemre kihat (apa, állampolgár, civil, urbanista, újságíró). Két hivatásomnak élek, változó elegyben. Egyrészt területi együttműködési, tudástranszfer projekteket fejlesztek Európa különböző szegleteiben, illetve az ismeretterjesztés jegyében dolgozom a Magyar Természetjáró Szövetség által kezelt Turista Magazinnál és a Magyar Földrajzi Társaság magazinjánál, A Földgömbnél. Mindkét típusú tevékenységem alapvetően a városfejlesztést, a közösségfejlesztést, a környezetvédelmet, a társadalmi innovációt és a természetjárást.

Heiszler Ákos

Kommunikációs szakemberként abban segítek az ügyfeleimnek, és ebben fogok a Női együttható csapatának is segíteni, hogy megtalálják a saját hangjukat, amely aztán pontosan annak a közönségnek pontosan azt, akkor, úgy és olyan hangerőn tudja elmondani, amit, amikor, ahogy és amilyen hangosan azt a projekt érdekében mondani kell. Ez az önazonos kommunikáció. Amennyire melós út, akkora öröm rátalálni, és én alig várom hogy elinduljunk rajta

dr. Vajna Virág

Az ELTE jogi karán végeztem és egy chicagói ösztöndíj keretében ismerkedtem meg az un. alternatív konfliktuskezelési technikákkal és kezdtem el mediációval foglalkozni. Mediátorként és trénerként 25 éve foglalkozom a mediáció és az egyéb resztoratív módszerek hazai alkalmazásával. Jelenleg elsősorban párkapcsolati, iskolai és közösségi ügyekben dolgom mediátorként. Kollegáimmal mediátorokat képzek, és mediátoroknak akreditált továbbképzéseket tartok. Ferik Tündével megálmodói és trénerei vagyunk a közösségi tervezésképzésnek, melynek elsődleges célja, a helyi közösségek erőforrásainak erősítése. A BME alkalmazott pszichológia tanszékének mesterképzésén, mediációt és alternatív konfliktuskezelést tanítok.

Ferik Tünde

30 éve foglalkozom településrendezéssel, településfejlesztéssel, az épített értékek védelmével, 25 éve vezető tervezőként. A településmérnök és építészmérnök végzettséggel rendelkezem. 2006-ban alapítottam a Völgyzugoly Műhely Településtervező Kft-t, melynek azóta is ügyvezetője, vezető tervezője vagyok. Korábban 5 évig Solymár főépítésze voltam. 2012-ben Konfliktuskezelési, mediációs módszerek alkalmazása a településfejlesztésben címmel kutatást végeztem társkutatókkal, kutatásunk eredményét JÖVŐ MŰHELY – Konfliktuskezelési, mediációs módszerek alkalmazása a településfejlesztésben címmel főszerkesztőként, társszerzőként 2014-ben publikáltam. 2013-ban mediátor képesítést szereztem. Azóta a közösségi tervezést az erre nyitott települések településfejlesztésében alkalmazom. A VZM közösségi tervezés® módszertanát igyekszünk megismertetni minél szélesebb körben, ezért 2017-től 2*3 napos VZM közösségi tervezés® képzést indítottunk önkormányzatok polgármestereinek, főépítészeinek, jegyzőinek.

MEGELLAI ORSOLYA

Közgazdászként alapvetően projektmenedzsernek és pályázati szakembernek tartom magam, lassan 20 év munkatapasztalattal rendelkezem ezen a területen. Hogy mi tart ezen a pályán ilyen sok ideje? Sok minden, de leginkább az, hogy bár nem rendelkezem mérnöki vénával, mégis a pályázatok és projektek segítségével rengetegszer sikerült a semmiből valami egészen jó dolgot – hol megfogható értéket, hol szellemi értéket – teremteni. A rövid műhelymunka során segítséget szeretnék nyújtani a résztvevőknek, hogy projektmenedzsment eszközök megismerésével ők is sikeresen hozzák létre a saját, általuk megálmodott “értéket”. 

Dr. Szugyiczki-Györfi Katalin

A jogi diplomát megelőző magyartanári végzettsége miatt igazi szenvedélye a tanítás, legfőbb területe a prezentációs készségfejlesztés, a visszajelzés adás, az ügyfélszolgálati kommunikáció, valamint az oktatásmódszertan (train-the-trainer), amely témakörökben számtalan tréninget tart Magyarországon, Bulgáriában, Romániában és természetesen széleskörűen az online térben. Prezentációs szakértőként immár 12 éve támogatja a prezentációjukban fejlődni vágyókat, számtalan politikus, magánszemély és vállalkozó előadásának és beszédének felkészítésében nyújtott támogatást. A Budapesti Gazdasági Egyetem marketing és turizmus-vendéglátás szakos hallgatóinak oktat prezentációs készségfejlesztés szaktárgyat. Egyetemi oktatói tevékenysége kiegészül tanári oktatásmódszertani tevékenységgel is. Két budapesti egyetemen segíti az oktatók fejlődését továbbképzések keretében.

Mlinárik Andrea

Személyes életemben egyre hangsúlyosabb teret kaptak azok a tapasztalataim, melyek során azt élem át, hogy hatással tudok lenni a helyzetemre, fontos kapcsolataimra, hogy a változásért magam tudok tenni. Hogy akár egészen apró lépésekkel én magam tudom alakítani, segíteni az elmozdulást az egyensúlyhoz való visszatalálás felé. Építészként közel 20 évet töltöttem műszaki pályán, informatikai, jogi terület sem ismeretlen számomra.
Mindeközben váltam segítővé és lettem mentálhigiénés szakember a Szegedi Tudományegyetemen szintetizálva mindazt, amivel a Rogersi személyközpontú szemlélet mentén korábban találkoztam, használtam.

Segítő szakemberként meghatározó célom, hogy az önsegítés lehetőségeinek, eszközeinek tudatos és minél hatékonyabb használatára bíztassam a hozzám fordulókat.

Veszteség és stressz. Két olyan elkerülhetetlen hatás, mely minden emberi élet velejárója, lelki és testi egyensúlyunk felborítója. Az általam e két területen képviselt és használt önsegítő módszereket (Williams Életkészségek ©Program és Gyászfeldolgozás Módszer®) személyes tapasztalataim és mindennapi gyakorlati hatékonyságukon keresztül, a módszerek átadására feljogosított facilitátorként illetve specialistaként ajánlom, egyéni illetve csoportos formában a Váltsunk szót! műhely keretein belül.

Kapcsolat

Kérdés esetén, kérlek írj az info@noiegyutthato.hu email címre.

Támogatók: Amerikai Külügyminisztérium Alumni Engagement Innovation Fund, budapesti Amerikai Nagykövetség